cover

Chúng tôi hỗ trợ

Cũng giống như các khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng hỗ trợ những người và các học viện được lựa chọn trên đường đến mục tiêu cuối cùng của họ.

Ondřej Hutník
Ondřej Hutník, một trong những tay đấm thành công nhất thế giới, đã giành được nhiều chức vô địch thế giới tại Muay Thái, boxing Thái và là chủ sở hữu của nhiều danh hiệu khác của Cộng Hòa Séc, Châu Âu và Thế Giới. Ondřej cũng điều hành hai trung tâm đào tạo hàng đầu ở làng Líbeznice và khu Letňany của Prague. FX GLOBAL tự hào là một trong các đối tác của Ondřej và các trung tâm đào tạo của ông.