cover

Chương trình

Nếu bạn muốn giao dịch trên thị trường tài chính, bạn sẽ cần một chương trình để thực hiện các lệnh của bạn. Một chương trình là một phần mềm kết nối máy tính của bạn với hệ thống của nhà môi giới. Chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi hai chương trình hiện đại nhất, xStation và MetaTrader5 để giao dịch. Chúng tôi đã lựa chọn chúng cho bạn bởi vì cả hai đều là một trong những chương trình giao dịch tốt nhất trên thế giới dành cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chương trình Meta Trader 5 (MT5) có thể được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn hoặc bạn có thể sử dụng phiên bản trực tuyến gọi là WebTrader. Mặt khác, XStation làm việc hoàn toàn thông qua một giao diện dựa trên web. Trong khi xStation chủ yếu được đánh giá cao bởi các nhà giao dịch mới bắt đầu, thì MT5 cung cấp hơn 600 công cụ giao dịch và một số chức năng nâng cao, chẳng hạn như tùy chọn cho người dùng lập chương trình robot giao dịch ngoại hối của riêng họ sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL.Ưu điểm chính của MetaTrader 5

  • Chương trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới
  • Dễ dàng gửi lệnh
  • Đồ họa nâng cao
Chi tiết

Giao dịch có rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể có nguy cơ.

Ưu điểm chính của xStation

  • Không cần cài đặt
  • Gửi lệnh hàng loạt
  • Phân tích thị trường
Chi tiết

Giao dịch có rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể có nguy cơ.

Funkce MetaTrader 5xStation
Các biểu đồ nâng cao
Chiều sâu thị trường
Chương trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới
Dễ dàng gửi lệnh
Không cần cài đặt
Số lượng cặp tiền tệ lớn nhất
Tin tức