cover

Gửi tiền

Có thể gửi tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến TrustPay – nhấn vào lựa chọn liên quan để tải hướng dẫn hoặc chuyển đến giao diện thanh toán. FX GLOBAL không thu phí hoa hồng khi gửi hay rút tiền. Mọi phí thanh toán và chuyển khoản với bên thứ 3 đều do khách hàng chịu, và công ty sẽ ghi nợ các phí này vào tài khoản khách hàng liên quan. Trường hợp bạn muốn gửi tiền mặt, vui lòng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng trước, sau đó chuyển tiền từ tài khoản của bạn vào tài khoản FX GLOBAL.

Các Tùy Chọn Gửi tiền tối đa Rút tiền tối thiểu Gửi tiền
bankwire Không giới hạn $250 Gửi tiền ngay bây giờ
cards $10.000 $250 Gửi tiền ngay bây giờ

CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH BẢO VỆ TIỀN CỦA KHÁCH HÀNGS

Ngân hàng Người điều chỉnh Quốc gia đăng ký
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Czech Republic Česká národní banka Czech Republic
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
Trustpay a.s. Národná banka Slovenska Slovakia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
Dotpay S.A. Narodowy Bank Polski Poland
Orangepay Česká národní banka Czech Republic