cover

Rút quỹ

Quỹ có thể được rút thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Yêu cầu rút tiền thông qua ứng dụng MyFXGLOBAL.

Lưu ý:

FX GLOBAL không tính bất kỳ khoản hoa hồng nào đối với việc gửi tiền hoặc rút tiền của bạn. Tất cả các khoản thanh toán và phí chuyển khoản của bên thứ ba sẽ do Khách hàng chịu và Công ty sẽ ghi nợ Tài khoản Khách hàng có liên quan cho các khoản phí này.

CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH BẢO VỆ TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Ngân hàng Người điều chỉnh Quốc gia đăng ký
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Czech Republic Česká národní banka Czech Republic
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
Trustpay a.s. Národná banka Slovenska Slovakia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
Dotpay S.A. Narodowy Bank Polski Poland
Orangepay Česká národní banka Czech Republic

Trading is risky and your entire investment may be at risk.