cover

Tài khoản

Tại FX GLOBAL, bạn có thể tạo một tài khoản thử nghiệm song song với tài khoản thật để thực hành với các chương trình và lập các lệnh giao dịch. Cả 2 loại tài khoản đều yêu cầu đăng ký, vì vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tạo tài khoản giao dịch ngay hôm nay.

Mở tài khoản LIVE Mở tài khoản DEMO