cover

Dữ liệu mới nhất cho phép bạn đánh giá các xu hướng hiện tại về tỷ giá hối đoái, cổ phiếu và hàng hóa. Điều khiển ứng dụng như thế nào là một việc đầy cảm tính; hãy tự mình cảm nhận nó.