cover

Lịch kinh tế có các thông tin ảnh hưởng đến các thị trường tài chính được cập nhật thường xuyên. Chức năng này chủ yếu được sử dụng để theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô và các sự kiện chính trị – kinh tế quan trọng.

GMT Event Actual Previous
Monday, Dec 10
13:30 Building Permits (MoM) -0.2% 0.4%
n/a NIESR GDP Estimate (3M) 0.3% 0.4%
15:00 JOLTS Job Openings 7.079M 6.960M Revised from 7.009M
16:30 3-Month Bill Auction 2.375% 2.365%
16:30 6-Month Bill Auction 2.480% 2.495%
20:30 CFTC Gold NC net positions $1.9K
20:30 CFTC Oil NC net positions 348.1K
20:30 CFTC USD NC net positions $215.4K
20:30 CFTC GBP NC net positions £-39.1K
20:30 CFTC AUD NC net positions $-53.9K
21:45 Electronic Card Retail Sales (YoY) 6.2%
21:45 Electronic Card Retail Sales (MoM) 0.1%
Tuesday, Dec 11
00:30 House Price Index (YoY) -0.6%
00:30 House Price Index (QoQ) -0.7%
00:30 National Australia Bank's Business Confidence 4
00:30 National Australia Bank's Business Conditions 12
n/a ANZ Monthly Inflation Gauge (MoM) -0.4%
n/a ANZ Monthly Inflation Gauge (YoY) 2.9%
09:30 Average Earnings excluding Bonus (3Mo/Yr) 3.2%
09:30 Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) 3%
09:30 ILO Unemployment Rate (3M) 4.1%
09:30 Claimant Count Change 20.2K
09:30 Claimant Count Rate 2.7%
11:00 NFIB Business Optimism Index 107.4
13:30 Producer Price Index (MoM) 0.6%
13:30 Producer Price Index (YoY) 2.9%
13:30 Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 2.6%
13:30 Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 0.5%
13:55 Redbook index (YoY) 7%
13:55 Redbook index (MoM) 0.8%
17:00 3-Year Note Auction 2.983%
n/a 10-Year Note Auction 3.209%
21:30 API Weekly Crude Oil Stock 5.36M
23:30 Westpac Consumer Confidence 2.8%
Wednesday, Dec 12
12:00 MBA Mortgage Applications 2%
13:30 Consumer Price Index (MoM) 0.3%
13:30 Consumer Price Index Core s.a 258.94
13:30 Consumer Price Index n.s.a (MoM) 252.89
13:30 Consumer Price Index (YoY) 2.5%
13:30 Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) 0.2%
13:30 Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) 2.1%
13:30 Capacity Utilization 85.5%
15:30 EIA Crude Oil Stocks change -7.323M
19:00 Monthly Budget Statement $-100B
21:45 Food Price Index (MoM) -0.6%
Thursday, Dec 13
00:01 RICS Housing Price Balance -10%
00:30 RBA Bulletin
01:00 Consumer Inflation Expectation 3.6%
07:30 SNB monetary policy assessment
08:00 SNB press conference
09:15 Producer and Import Prices (YoY) 2.3%
09:15 Producer and Import Prices (MoM) 0.2%
13:30 Continuing Jobless Claims 1.631M
13:30 Initial Jobless Claims 231K
13:30 Export Price Index (MoM) 0.4%
13:30 Import Price Index (YoY) 3.5%
13:30 Import Price Index (MoM) 0.5%
13:30 Export Price Index (YoY) 3.1%
13:30 ADP Employment Change -23K
13:30 New Housing Price Index (YoY) 0.2%
13:30 New Housing Price Index (MoM) 0%
15:30 EIA Natural Gas Storage change -63B
21:30 Business NZ PMI 53.5
Friday, Dec 14
13:30 Retail Sales ex Autos (MoM) 0.7%
13:30 Retail Sales (MoM) 0.8%
13:30 Retail Sales control group 0.3%
14:15 Capacity Utilization 78.4%
14:15 Industrial Production (MoM) 0.1%
14:45 Markit Manufacturing PMI 55.3
14:45 Markit Services PMI 54.7
14:45 Markit PMI Composite 54.7
15:00 Business Inventories 0.3%
18:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 877
20:30 CFTC USD NC net positions
20:30 CFTC Gold NC net positions
20:30 CFTC Oil NC net positions
20:30 CFTC GBP NC net positions
20:30 CFTC AUD NC net positions