cover

Microsoft beats Street

8.5.2017

Software giant Microsoft (MSFT) reported quarterly earnings far beyond analysts' expectations as its key cloud segment almost doubled its revenue. Cloud business brought in $6.68 billion during the second fiscal quarter. This was above both analyst expectations and the company's guidance. Analysts had estimated that the cloud segment would bring in about $6.… celý článek


Tất cả dữ liệu, thông tin hoặc ý kiến được đăng trên trang web của FX Global chỉ có tính chất cung cấp thông tin và chỉ để tham khảo. Đọc thêm thông tin tại đây.