cover

Nghề nghiệp

Bạn muốn thực hiện một bước đột phá trong sự nghiệp của bạn? Bạn muốn thử làm việc trong một công ty đa quốc gia? Hãy xem các vị trí hiện tại của chúng tôi:

Pracovník zákaznického servisu – Praha

Pracovník zákzanického servisu – Ostrava