cover

Tại sao chọn chúng tôi

Có nhiều lý do để ngay lập tức bắt đầu giao dịch với chúng tôi trên các thị trường tài chính.

  • PHẠM VI TOÀN CẦU
   Chúng tôi là một công ty toàn cầu có mặt trên 14 quốc gia.

 

  • HỖ TRỢ BẰNG NGÔN NGỮ BẢN SỨ
   Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ khách hàng bằng ngôn ngữ bản sứ.

 

  • INDEPENDENCE AND LOW COMMISSIONS
   Chúng tôi không cung cấp cho khách hàng khuyến nghị đầu tư của chúng tôi – chúng tôi chỉ môi giới giao dịch trên thị trường tài chính. Hoa hồng của chúng tôi nằm trong phạm vi chữ số thứ tư (phần mười phần nghìn xx.xxx).

 

  • BẢO MẬT
   Tất cả tài sản của khách hàng của chúng tôi hoàn toàn tách biệt với vốn của công ty và được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Goldenburg Group Limited, chủ sở hữu của FX GLOBAL, là một thành viên của Quỹ Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư cho các khách hàng của các nhà đầu tư chứng khoán đảo Síp, đảm bảo thanh toán các khoản tiền của khách hàng, số tiền và bồi thường tối đa do luật pháp quy định cho khách hàng vì những khoản lỗ của các quỹ tích lũy trong trường hợp mà một công ty không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng vì những lý do liên quan đến tình hình tài chính. Tài khoản của khách hàng được bảo hiểm đến 20.000 EUR.

 

  • HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
   Cho dù bạn là người mới tham gia vào thị trường tài chính hay muốn nâng cao kiến thức giao dịch của mình, hãy tận dụng các tài liệu nghiên cứu mà chúng tôi cung cấp thông qua học viện của chúng tôi.

 

  • CÂU LẠC BỘ MYFXGLOBAL 
   Các khách hàng có tài khoản tự động trở thành thành viên của câu lạc bộ MyFXGLOBAL, cho phép họ truy cập vào các chương trình đào tạo cao cấp hoặc miễn phí truy cập đến các cuộc hội thảo.