cover

Jak začít

K otevření obchodního účtu je třeba nejprve provést registraci. Určitě to zvládnete sami. Kdybyste si náhodou nevěděli rady, můžete nám kdykoliv v průběhu vyplňování registračního formuláře zavolat nebo si hovor objednat na určitou dobu. Začněte tak, že vyplníte své základní osobní údaje.

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1.Osobní údaje

0%

?
INFORMACE

V případě, že Vám naše služby představil náš smluvní partner, prosím uveďte jeho název, nebo jeho smluvní kód.

2. Další osobní údaje

0%

?
INFORMACE

Země, kde budete platit daň z příjmu.

?
INFORMACE

Daňové identifikační číslo (DIČ).

více informací

?
INFORMACE

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
INFORMACE

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
INFORMACE

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Finanční informace

0%

?
INFORMACE

Čisté jmění je definováno jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tato hodnota se vztahuje na ekonomické postavení a zejména množství peněz, které zákazníkovi zbude po všech odečtech. V případě právnických osob tato hodnota reprezentuje hodnotu všech aktiv oproti hodnotě všech pasiv. 

Aktiva jednotlivců jsou typicky brána včetně hotovosti nebo ekvivalentu, jako například domy nebo auta, investiční účty, jakékoliv cennosti, jako šperky nebo starožitnosti. V případě společností, máme na mysli např. majetek, inventář, materiály, zařízení, vybavení, stroje nebo budovy.

Pasiva jsou peníze dlužené někomu jinému, jako například dluhy na kreditní kartě nebo bankovní dluhy, bondy, směnky, hypotéky, nedoplatky dlužené dodavateli nebo úvěrové linie v bankách atd

?
INFORMACE

Hlavní zdroj příjmu, který se týká klientovy hlavní aktivity.

?
INFORMACE

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
INFORMACE

Očekávaná finanční částka, která bude ročně investována.

4. Hodnocení vhodnosti

0%


Upozornění na riziko

Vážený kliente,Odpovědi, které jste nám poskytnul naznačují, že v současné době nemáte potřebné zkušenosti a znalosti k tomu, abyste pochopil komplikovanost a rizika spojené s pákovým efektem. Námi nabízené produkty jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý svůj vložený kapitál. S politováním Vás musíme informovat, že Vaši registraci aktuálně bohužel nemůžeme dokončit. Doporučujeme Vám, abyste před registrací získali lepší znalosti o pákovém efektu. Abyste získali více zkušeností, doporučujeme Vám otevřít si Demo účet, ve kterém zlepšíte své znalosti. Berte prosím na vědomí, že vzhledem k našemu současnému vyhodnocení nebudete moci během příštích 30 dnů znovu zažádat o registraci.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Rádi bychom vás varovali a upozornili, že na základě informací, které jste nám poskytli, se zdá, že nemáte dostatečné zkušenosti / znalosti, jak vyplývá ze zákona, pro obchodování s investičními službami ( tj. makléřské služby) a finančními nástroji, které nabízíme (tj. Akcie, OTC Finanční nástroje jako CFD, Forex, Komodity, Indexy), které nesou vysokou míru rizika. V tomto ohledu nepovažujeme tyto investiční služby / finanční nástroje (nástroje) pro vás za vhodné.

Pokud i přes varování naší společnosti, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou vhodné, chcete obchodovat prostřednictvím naší společnosti s OTC finančními nástroji (jako jsou akcie, Forex, komodity nebo indexy), můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat.

Naše společnost předpokládá, že výběrem tlačítka „[Souhlasím]“ potvrzujete a souhlasíte s tím, že investiční služby (tj. makléřské služby) a finanční nástroje, které společnost nabízí (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) pro Vás nejsou vhodné, i přesto ale chcete pokračovat v obchodování s finančními nástroji naší společnosti.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že jsou pro mě investiční služby a finanční nástroje nevhodné, rozumím rizikům, a přesto chci pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Odpovědi, které jste poskytl/a, naznačují, že v současné době nemáte potřebné znalosti k tomu, abyste pochopil/a složitosti a rizika spojená s produkty s pákovým efektem. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. Tímto potvrzuji, že nebudu moci obchodovat bez rozšíření svých znalostí o pákových produktech.

5. Nastavení dodržování pravidel

0%

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.
?
INFORMACE

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.