cover

Společnost Visa Inc. (NYSE-V) zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Celkový obrat společnosti byl na hodnotě 4,47 miliard USD, což je meziročně zlepšení o 23,1 %, čímž překonala odhady analytiků o 160 milionů USD. Nedávno společnost také oznámila, že rozšiřuje kompaktní platební možnosti formou platebního prstenu NFC, který slouží, jako bezkontaktní platební nástroj.  Tento nástroj má bezesporu také podíl na růstu tržeb společnosti Visa Inc. v tomto čtvrtletí. Na základě zveřejnění vysoce kladných hospodářských výsledků za první čtvrtletí se stal titul Visa Inc. (NYSE-V) velice oblíbeným a žádaným akciovým titulem jak u soukromých investorů, tak i u nadnárodní finanční korporace. Aktuální cena akcie k obchodnímu dni 23.  května 2017 byla na hodnotě 93,86 USD za akcii s denním růstem o 0,59 % své ceny a od začátku letošního roku cena akcie NYSE-V vzrostla o 20,30 procenta.

Společnost byla založena již před 59 lety jako BankAmericard. Časem změnila své logo a jméno na Visa Inc. (NYSE-V). Hlavní sídlo společnosti se nachází ve městě Forest City ve státě Kalifornia v USA.  Společnost nabízí velmi širokou škálu platebních systémů včetně vlastních programů umožňující bezpečný a rychlý převod peněz mezi obchodníky a bankou, a to především na bázi bezhotovostních převodů peněz s poskytnutím garancí uskutečněných plateb včetně různých druhů pojištění, bezpečného používání platebního systému, jak pro uživatelé platebních karet, tak i pro provozovatelé platebních terminálů apod. V současnosti tato společnost se svými platebními službami proniká i do kontroverzního arabského obchodního světa a již nyní spolupracuje s předními islámskými bankami, zejména s bankou Emirates NBD na území Spojených arabských emirátů. Taktéž udržuje rozsáhlé obchodní spojení na asijském kontinentu včetně Číny, kde navázala spolupráci s představiteli China Merchants Bank a Shanghai Pudong Development Bank in China. Pochopitelně společnost činní kroky k neustálému rozšiřování a takzvanému zhušťování své sítě na území USA, Kanady, Austrálie a především celé Evropy (zejména východní a jihovýchodní části) bez ohledu na vazby členství v EU.

Společnosti se zavádění nových platebních technologii opravdu daří, což potvrzuje meziroční růst celkového obratu o 23,1% na hodnotu 4,47 miliard USD za první čtvrtletí tohoto roku. Společnost tak předčila veškeré odhady světových analytiků o 160 milionů USD. Společnost nedávno zvýšila propagaci a reklamu svému novému platebnímu nástroji, platebnímu  prstenu, který je vůbec prvním svého druhu na světě, a má mnoho výhod, například jeho bezpečného použití, kdy je prsten na prstu klienta a tím je tedy téměř nemožné odcizení hrozící v případě běžné platební karty. Platební prsten společnosti Visa se začal oficiálně používat při příležitosti zahájení Olympijských her v Riu v minulém roce, kde platební prsteny dostali vybraní sportovci. Společnost  si těmito Olympijskými hrami udělala výbornou mezinárodní reklamu, na základě se lidé předem seznámili, jaký obchodní záměr má společnost  Visa Inc. (NYSE-V) pro rok 2017.  Tyto skutečnosti zaujaly investory k nákupu akcií (NYSE-V) na akciovém trhu. Společnost Visa Inc. (NYSE-V) utržila za fiskální rok 2016 provozní zisk v hodnotě 9,677 miliard USD. Po odečtení všech nákladů činil čistý zisk společnosti 6,862 miliard USD. Celková aktiva společnosti narostla na hodnotu 63,370 miliard USD a vlastní kapitál na hodnotu 31,726 miliard USD.  Společnost zaměstnává 11.300  kmenových pracovníků.

Společnost také vyplácí svým akcionářům pravidelně již osmým rokem po sobě jdoucím bez přerušení kvartální dividendy. Aktuální dividendový výnos k uzavřenému obchodnímu dni 23.5.2017 je 0,70 % p.a. Samotná výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti je 0,66 USD na akcii. Díky pozitivním hospodářským výsledkům za první kvartální období tohoto roku s vykázaným nárůstem celkového obratu o 23,1%  na hodnotu  4,47 miliard USD se stal tento akciový titul velice atraktivním investičním nástrojem. Podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat růst ceny této akcie a to v krátkodobém , až střednědobém investičním horizontu, kdy průměrná cílová cena akcie společnosti Visa Inc.(NYSE-V) byla stanovena na hodnotu 102,13 USD za akcii.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.