TEST
Wal-Mart Stores, Inc. spuští projekt na snížení CO2 - FXGlobal
cover

Společnost Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE-WMT), která je největší společností v maloobchodním průmyslu na světě, aktuálně spouští projekt na snížení CO2 u svých obchodních partnerů jako jsou například světově populární značky Unilever a Colgate-Palmolive Coropration. Tato společnost se snaží do roku 2030 snížit emise o 1 miliardu metrických tun skleníkových plynů CO2 ve svém celosvětovém dodavatelském řetězci.  Aktuální cena akcie společnosti  Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE-WMT) posledního obchodního dne 19. Května 2017 byla na hodnotě 78.77 USD za akcii s denním růstem o 1,59 % své ceny a od začátku letošního  roku 2017 její cena vzrostla o 13.96 procenta.

Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE-WMT) je americká nadnárodní maloobchodní společnost, která vlastní a provozuje diskontní oddělení a velkoobchodní síť po celém světě. Cenová filozofie společnosti je zavádět každý den nízké ceny. Společnost byla založena 2. července 1962 a sídlí ve městě Bentonville ve státě Arkansas v USA. Společnost je majitelem více než 10.800 obchodů ve 27 zemích světa a je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě. Společnost zaměstnává 2,3 milionů kmenových pracovníků. Společnost je také konzistentním dividendovým plátcem, kde také pravidelně zvyšuje výplatu dividendy.

Společnost Wal-Mart Stores, Inc. ve své tiskové zprávě uvedla, že jejím cílem je se aktivně podílet na snížení emisí o 18% do roku 2025 ve svém celosvětovém dodavatelském řetězci, společnost také prohlásila, že chce snížit emise  CO2 do roku 2030 o 1 miliardu metrických tun, což je hodnota emisí 211 milionů osobních automobilů v USA za rok.  Projekt společnosti Wal-Mart Stores, Inc. na snížení CO2 se zaměřuje na řešení sociálních a ekologických problémů v oblasti znečištění škodlivými emisemi. Společnost se již delší dobu zaměřuje na investice do solární energie a také pomáhá dalším společnostem v USA podporou pracovních míst, které se zabývají solární energií.

Společnost je nyní jednou z předních obchodních společností na světě, která užívá solární a obnovitelné zdroje energie v USA a která tak dnes 25% své globální energie čerpá z obnovitelných zdrojů. Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 482,130 miliard USD s provozním ziskem 24,105 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 11,528 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 199,581 miliard USD s vlastním kapitálem 71,538 miliard USD.

Společnost také již 42. rokem vyplácí svým akcionářům pravidelné atraktivní kvartální dividendy, aktuální dividendový výnos je 2.59% p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti byla schválena na hodnotu 2,04 USD na akcii. Díky nové filozofii snižování emisí o 1 miliardu metrických tun skleníkových plynů CO2 ze svého celosvětového dodavatelského řetězce do roku 2030 se akcie NYSE-WMT dostala do zostřeného hledáčku investorů a tento akciový titul se stal velice oblíbeným investičním nástrojem jak  u soukromých společností a tak i u nadnárodních investičních korporací .

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.