TEST
Wells Fargo oznamuje nový obchodní projekt v pěti městech USA - FXGlobal
cover

Společnosti Wells Fargo & Company (NYSE-WFC) na svém zasedání představila veřejnosti svůj nový projekt na podporu reklamy pro malé a střední společnosti formou výloh s živými lidmi, které se budou nacházet v Atlantě, Houstonu, Los Angeles, Miami a Minneapolis v USA. Společnost Wells Fargo & Company (NYSEWFC) stanovila kritéria pro účast v této soutěži, která proběhla v květnu 2017. Aktuální cena akcií společnosti Wells Fargo & Company (NYSE-WFC) dne 30. Května krátce po otevření hlavního trhu byla na hodnotě 52,13 USD za akcii.

Wells Fargo je americká banka, která sídlí v San Francisku a byla založena před 165 lety, dne 18. Března 1852. Prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje bankovní, finanční, poradenské a pojišťovací služby po celém světě. Společnost Wells Fargo & Company (NYSE-MS) je v oblasti tržní kapitalizace největší bankou na světě a je na druhém místě ve vkladech, hypotékách a debetních kartách. Spolu se společnostmi JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup patří do „velké čtyřky“ amerických bank. Aktuálně společnost Wells Fargo & Company (NYSE-MS) zaměstnává 268.800 kmenových pracovníků.

Společnost Wells Fargo & Company (NYSE-WFC) stanovila kritéria pro účast v soutěži, proběhla v květnu 2017. Soukromí živnostníci musí podat přihlášku do soutěže na internetových stránkách wellsfargoworks.com/renovation, v rámci které musí napsat esej a formou dotazníku zodpovědět čtyři otázky týkající se jejich podnikání. Není nutný žádný vstupní poplatek. V rámci soutěže mohli také čtyři výherci vyhrát finanční částku prostřednictvím Wells Fargo Works pro malé firmy, kterou použijí na renovaci svého podniku. První výherce vyhraje 25.000 USD a další tři 10.000 USD. Společnost Wells Fargo & Company (NYSE-WFC) utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 88,26 miliard USD s provozním ziskem 32,12 miliard USD. Po odečtení všech nákladů vznikl společnosti čistý příjem v hodnotě 21,93 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 1,930 bilionu USD s vlastním kapitálem 199,5 miliard USD.

Tato každoroční akce, která se koná ve stejném období, jako Small Business Week USA upozorňuje na úspěchy malých podniků a poskytuje podnikatelům speciální balíčky nabídek v oblasti produktů a služeb. Společnost také vyplácí již pátým rokem svým akcionářům atraktivní kvartální dividendu, kde dividendový výnos je 2,91 % p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti byla stanovena na hodnotu 1,52 USD na akcii. Podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém horizontu růst ceny akcie společnosti Wells Fargo & Company (NYSE-WFC), kdy průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 57,33 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.